“ชัชชาติ” มั่นใจ จัดซื้อรถขยะ EV โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

wewy -min

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ลงนามในหนังสือที่ ปช. 0008/0114 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร วานนี้ (3 ก.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวก่อนเข้าประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ว่า กทม. ไม่ละเลยข้อท้วงติงจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตอนนี้ข้อมูลของ กทม. ที่มีอยู่ในมือของสำนักงาน ป.ป.ช. คือข้อมูลเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทยื่นข้อเสนอมาแล้ว จำนวน 18 บริษัท เป็นนิมิตหมายอันดีที่มีบริษัทเข้ามาแข่งขันกันมาก และยืนยันว่า กทม. จะต้องดำเนินการให้มีความโปร่งใสอย่างแน่นอน ซึ่งข้อมูลทุกขั้นตอนประชาชนสามารถตรวจสอบได้

“จริง ๆ แล้วนโยบายของรัฐบาลก็อยากให้หน่วยงานราชการเปลี่ยนจากรถสันดาปเป็นรถไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem) ลดฝุ่น PM2.5 ลดมลภาวะทางเสียง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถขยะในปัจจุบันค่อนข้างเยอะ กรุงเทพมหานครเองคงไม่สามารถใช้รถน้ำมันตลอดไปได้ ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เราเองก็พยายามจะเรียนรู้อดีตที่ผ่านมา ทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้น ต่างจังหวัดบางจังหวัดทำแล้ว มีการใช้รถขยะไฟฟ้าแล้ว ซึ่งจะหาโอกาสเข้าไปดู” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย

 

แท็ก