จมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคที่ทำชีวิตอยู่ไม่สุข

จมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคที่ทำชีวิตอยู่ไม่สุข
สัมภาษณ์ : ผศ.พญ.กวินญรัตน์ จิตรอรุณฑ์ โสต ศอ นาสิก (Otolaryngology) นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ศูนย์หู คอ จมูก รพ.วิมุต

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 3 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก