กปภ. เตือนประชาชนระวังบิลค่าน้ำประปาปลอม แนะเช็กให้ชัวร์ก่อนจ่าย

ja(140)-min

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพปลอมแปลงใบแจ้งค่าน้ำประปาเปลี่ยน Barcode หรือ QR Code เพื่อให้ชำระเงินไปยังบัญชีอื่น แนะนำจุดสังเกตต้องไม่มีสติ๊กเกอร์หรือกระดาษแปะทับซ้อน ย้ำเช็กให้ชัวร์ก่อนจ่าย และตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินก่อนชำระเงินทุกครั้งต้องเป็นบัญชีทางการ กปภ. เท่านั้น

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงใบแจ้งค่าใช้บริการสาธารณูปโภคของภาครัฐหลายหน่วยงาน โดยมิจฉาชีพมักจะใช้การเปลี่ยน Barcode หรือ QR Code เพื่อให้ประชาชนชำระเงินไปยังบัญชีอื่นซึ่งไม่ใช่บัญชีทางการของหน่วยงานภาครัฐ กปภ. จึงขอความร่วมมือประชาชน เมื่อได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้สังเกตเลขที่ผู้ใช้น้ำ ชื่อผู้ใช้น้ำ และข้อมูลการใช้น้ำว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากพบความผิดปกติควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ กปภ. ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Barcode หรือ QR Code ต้องไม่มีสติ๊กเกอร์หรือกระดาษแปะทับซ้อน ทั้งนี้ ก่อนชำระเงินทุกครั้ง ต้องตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินต้องเป็นบัญชีทางการ กปภ. เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญเงินจากกลโกงของมิจฉาชีพ

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชาชนสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ในการชำระค่าน้ำประปา ได้แก่ (1) เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th (2) PWA Line OA: การประปาส่วนภูมิภาค (@pwathailand) มีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อ และ (3) แอปพลิเคชัน PWA Plus Life ดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้น และยังสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านตัวแทนรับชำระ ของ กปภ. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แท็ก