“6.18” คนจีนซื้ออะไร

“6.18” คนจีนซื้ออะไร
โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 4 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ วันดี วรรณเมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก