“72 ล้านต้น” พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

“72 ล้านต้น” พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
สัมภาษณ์ คุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 4 ก.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ชุติภพ เหงากาญจนากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก