โต้ปมฉาว ! เอี่ยวซื้อขายตำแหน่ง – บัตรทำเนียบฯ

โต้ปมฉาว ! เอี่ยวซื้อขายตำแหน่ง – บัตรทำเนียบฯ
สัมภาษณ์ คุณสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 4 ก.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ชุติภพ เหงากาญจนากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก