เสี่ยงไหม? หากมีลูกหลัง 40+

เสี่ยงไหม? หากมีลูกหลัง 40+
โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 4 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ ศิริพร กิจประกอบ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก