ไทยเข้า “ลานีญา” …ระวัง “Rain Bomb”…น้ำท่วมฉับพลัน !!!

ไทยเข้า “ลานีญา” …ระวัง “Rain Bomb”…น้ำท่วมฉับพลัน !!!
สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 5 ก.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากาญจนากุล และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก