เปิดสาเหตุ กระจกตาอักเสบ-ติดเชื้อ

เปิดสาเหตุ กระจกตาอักเสบ-ติดเชื้อ
สัมภาษณ์ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 5 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สิรีธร พัฒน์ตระกูลชัย และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก