การกลับมาของ “ชาญ พวงเพ็ชร์” กับคดีถุงยังชีพที่ยังค้างอยู่

การกลับมาของ “ชาญ พวงเพ็ชร์” กับคดีถุงยังชีพที่ยังค้างอยู่

ในรายการ “ลับลวงพราง” 6 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุญระดม จิตรดอน และ อัญชลีพร กุสุมภ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก