“ซื้อ-ขายบัตร” ผู้ติดตามรองเลขานายกฯ

“ซื้อ-ขายบัตร” ผู้ติดตามรองเลขานายกฯ
สัมภาษณ์ คุณสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ในรายการ “คนในข่าว” 6 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก