จับชีพจร “ภัตตาคารไทย” ครึ่งหลังปี 2567 โคม่า??

จับชีพจร “ภัตตาคารไทย” ครึ่งหลังปี 2567 โคม่า??
สัมภาษณ์ คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคาร

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 8 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก