ตรวจสุขภาพประจำปี มีดีอย่างไร??

ตรวจสุขภาพประจำปี มีดีอย่างไร??
สัมภาษณ์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 8 ก.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก