จับตาทิศทางการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3  

Good Morning ASEAN (9/7/67)

โดย สุชาติ ชวางกูร -อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

 

คุณศิวัตรา สินพสุธาดล

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก