ไทยพร้อมยัง?? ก้าวสู่ “EV Hub” อาเซียน

Good Morning ASEAN (9/7/67)

โดย สุชาติ ชวางกูร -อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

ช่วงเจาะลึกอาเซียน

โดย คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

ที่ปรึกษาประธานกลุ่มและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเภท : Hot Issue
แท็ก