กำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่ง ลงฝึกซ้อมวันแรก

oumoim (52)
กรมอู่ทหารเรือ จัดให้มีการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค สามารถเข้าชมเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ โดยวานนี้กำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่งได้ลงฝึกซ้อมกับเรือพระที่นั่งจริงเป็นครั้งแรก
โดยการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพายจากทุกพื้นที่ รวม 2,200 นาย จะเข้ารับการฝึกในเรือในแม่น้ำช่วง 8 – 30 ก.ค.67 (15 วันหลัง) โดย 2 พื้นที่หลัก คือบริเวณสะพานพระราม 8 และอู่ทหารเรือธนบุรี โดยกองทัพเรือ จะเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย และเรือพระนั่ง ในวันที่ 8 – 30 ก.ค.67 (เฉพาะวันราชการ) ดังนี้
1.สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.
2.สามารถเข้าชมเรือพระนั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ได้ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ในส่วนของผู้ที่มีความประสงค์จะชมการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่ง สามารถเข้าชมได้ระหว่าง วันที่ 8 – 12 ก.ค.67 วันที่ 15 – 19 ก.ค.67 และ 23 – 26 ก.ค.67 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น.
อย่างไรก็ตามการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเป็นรูปขบวน จะเริ่มทำการซ้อมย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ส.ค. 67 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ส.ค.67 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ส.ค. 67 ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ส.ค. 67 ครั้งที่ 5 วันที่ 3 ก.ย. 67 ครั้งที่ 6 วันที่ 12 ก.ย.67 ครั้งที่ 7 วันที่ 19 ก.ย. 67 ครั้งที่ 8 วันที่ 26 ก.ย.67 ครั้งที่ 9 วันที่ 3 ต.ค. 67 และครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 ต.ค.67
โดยสามารถรับชมได้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ สะพานพระราม 8 – วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น.
จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 ตุลาคม 67 และ 22 ตุลาคม67 และซ้อมเก็บความเรียบร้อยในวันที่ 24 ตุลาคม67 โดยพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 67
ทางกรมเจ้าท่า จะทำการปิดการสัญจรทางน้ำในห้วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือและช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมโดยกำหนดการต่าง ๆ จะมีการแจ้งให้ทราบ ขอให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและ เวลาดังกล่าว กองทัพเรือ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
แท็ก