ปรบมือซิรอไร! ไทยติดอันดับ 8 ของโลก ค่าครองชีพถูกที่สุดในการใช้ชีวิต

ja(152)-min

InterNations บริษัทด้านการย้ายถิ่นฐานระดับโลก เผยแพร่รายงาน “ดัชนีการเงินส่วนบุคคล 2567” โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงประเทศที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุดในการใช้ชีวิต ภายใต้ปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ค่าครองชีพโดยรวม, ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ทางการเงิน และรายได้หลังหักภาษี นอกจากนี้ยังคิดจากปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากด้านการเงิน ได้แก่ ความสุขในการใช้ชีวิต คุณภาพชีวิต ความสะดวกในการปรับตัว และการทำงาน

ซึ่งปรากฏว่า ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ติด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.เวียดนาม , 2.โคลอมเบีย , 3.อินโดนีเซีย , 4.ปานามา , 5.ฟิลิปปินส์ , 6.อินเดีย , 7. เม็กซิโก , 8. ไทย , 9. บราซิล , 10. จีน

ทั้งนี้นอกจากไทยจะอยู่ในอันดับที่ 8 ในด้านที่อยู่อาศัยในเอเชียแล้ว ไทยยังได้คะแนนเป็นอันดับ 1 จากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยชาวต่างชาติ ระบุว่า การมองหาที่อยู่อาศัยและการเช่าบ้านในไทยเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้

 

แท็ก