“พัชรวาท” สั่งการด่วนวาง 3 กฎเหล็ก แก้ปมข้อพิพาทเฉือนป่าทับลาน

ja(154)-min

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีข้อสั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปมข้อพิพาทป่าทับลาน ดังนี้

1.ให้พิจารณาสิทธิชาวบ้านในการถือครองที่ดินซับซ้อน ส.ป.ก.ที่ทำกิน ต้องไม่มีนายทุนนักการเมือง ถือครองเด็ดขาด พิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน

2.ให้ความเป็นธรรมชาวบ้านที่อยู่มาดั้งเดิมกว่า 40 ปี เพื่อรับสิทธิที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรม เพื่อจะกันพื้นที่ให้ชัดเจนลดความคัดแย้งที่มีมายาวนาน

3.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะไม่อนุญาตให้แบ่งแยกออกไป เพราะต้องรักษาผืนป่าไว้ และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

บทสรุปคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นที่เป็นชุมชนดั้งเดิม พื้นที่จะไม่ถึงกว่า 2.6 แสนไร่

ต่อมาที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อนำพื้นที่บางส่วนไปให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้มีประมาณ 5 หมื่นไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่

ส่วนกระแสคัดค้านที่มองว่าอาจเป็นการเอื้อให้กับนายทุน เรารับฟังทุกเสียง เมื่อมีคนไม่เห็นด้วยเราก็รับฟังและนำมาพิจารณา

 

แท็ก