“ศุภมาส” สั่งสอบย้อนหลังปมซื้อขายปริญญา ด้าน ม.พิษณุโลก พร้อมพิสูจน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ja(158)-min

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการซื้อขายวุฒิปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกพร้อมทีมกฎหมายของกระทรวง อว. ได้รับมอบหมายจาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ให้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

โดย ศ.ดร.ศุภชัย เปิดเผยว่า น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ได้สั่งการให้ตนและทีมกฎหมายของกระทรวง อว.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสังคม และความเชื่อมั่นต่อระบบการอุดมศึกษา จากการตรวจสอบได้รับรายงานว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว พบว่ามีผู้บริหารระดับคณะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว พร้อมจะตรวจสอบเพื่อขยายผลในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษา เพื่อทำการตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการออกปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ และหากพบความผิดปกติก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อไป

ด้าน ดร.มานพ เกตุเมฆ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็วที่สุด โดยยินดีร่วมมือกับกระทรวง อว. พิสูจน์ความจริงว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายปริญญาบัตรดังกล่าว และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก หลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ ควบคุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

 

แท็ก