“สปส.” ใช้สิทธิทำฟันไม่อั้นที่ รพ.รัฐ ส่วน 900 บาท เป็นสิทธิเพิ่มให้ผู้ประกันตนเข้าถึง

Hotnewsoumoim - 2024-02-06T081907.235

 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ระบุกรณี กรรมการสิทธิมนุษยชน แถลงข่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิค่าทำฟันปีละ 900 บาท ถือว่าน้อยมาก เป็นการละเมิดสิทธิผู้ประกันตน ในการได้รับบริการด้านสุขภาพที่เท่าเท่าเทียมกัน ขอสปส. พิจารณาเพิ่มค่าทำฟันให้ผู้ประกันตน

ทั้งนีั นายบุญสงค์ ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมไม่ได้ละเมิดสิทธิผู้ประกันตน การปรับเพิ่มมาเงิน 900 บาท เป็นการให้สิทธิเพิ่มเข้ามาให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่าย และสะดวก และใช้ตามสถานพยาบาลต่างๆได้ โดยไม่ต้องไปเข้าสถานพยาบาลปฐมภูมิ แต่ถ้าอยากรักษาแบบไม่จำกัด สามารถเข้าโรงพยาบาลรัฐได้เลยไม่มีปัญหา ส่วนจะมีการปรับเพิ่มกว่านี้หรือไม่ กำลังพิจารณา เพราะเราไม่ได้เพิ่มค่ารักษาทันตกรรมอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย

 

 

แท็ก