“เศรษฐา” ดันส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าปี 67 ทะลุ 7.5 ล้านตัน

wewy (1)

 

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ มุ่งส่งเสริมการส่งออกข้าวไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มกราคม 2567 ส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น 43.96 % และส่งเสริมกิจกรรมเปิดตลาดข้าวสู่พี่น้องเกษตรกรโดยตรง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทย พร้อมมุ่งพัฒนาคุณภาพพันธุ์ข้าวไทย โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มอัตราการส่งออกข้าวในปี 2567 ให้ได้ในจำนวน 7.5 ล้านตัน พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดต่างประเทศ ต่อยอดสู่การซื้อขายระหว่างรัฐกับรัฐ (G to G) เพื่อผลักดันศักยภาพตลาดข้าวไทย

นายชัย กล่าวว่า จากข้อมูลการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา พบปริมาณการส่งออกข้าว 1,122,358 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 43.96 % เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในปี 2567 นี้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยที่ 7.5 ล้านตัน โดยปัจจัยต่อการคาดการณ์ตัวเลขดังกล่าว ได้แก่ ผลผลิตข้าวของไทยที่คาดว่าจะลดลงจากปีก่อนเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และการส่งออกที่เผชิญกับการแข่งขันและความท้าทายด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ อุปทานของข้าว และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดหาแนวทางและมาตรการเพื่อรับมือความท้าทายดังกล่าว เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อโรคและแมลง ลดต้นทุนการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น การค้นหาตลาดค้าข้าวแห่งใหม่เพิ่มเติม และการทำสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐกับรัฐ (G to G) โดยรัฐบาลมีแผนจะเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อขยายตลาดค้าข้าวกับแอฟริกาใต้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นตลาดข้าวที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของไทย

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าข้าวผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญ ซึ่งในปี 2567 นี้จะมีการจัดกิจกรรม งานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention (TRC) 2024 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 โดยจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นของสถานการณ์การค้าข้าว เจรจาธุรกิจ พร้อมทั้งมีกิจกรรม TRC สัญจร เพื่อลงพื้นที่ให้ข้อมูลสถานการณ์ความต้องการข้าวในตลาดโลกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เสริมสร้างความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ให้สามารถผลิตข้าวได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงจัดกิจกรรม Thai Rice Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดจีนด้วย

“ตามแนวทางการทำงานที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดให้รัฐบาลส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทย ได้รับกระแสตอบรับร่วมงานกันอย่างบูรณาการกับภาคเอกชน และนายกฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำงานให้รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ ให้ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพข้าว การประชาสัมพันธ์คุณภาพข้าวไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ขายข้าว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ได้มาพบปะกัน เป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตลาดข้าวจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนสู่พี่น้องเกษตรกร” นายชัย กล่าว

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก