ขบ.เข้มรถรับส่งนักเรียนทุกคัน” คนขับ-ตัวรถ”ต้องผ่านรับรองตามกฎหมาย ฝ่าฝืนโทษหนัก

f (10)

 

กรมการขนส่งทางบก กำชับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผ่านการรับรองจากโรงเรียน เตือนผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการลงโทษหนักทุก
นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวรถโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงกำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างเข้มงวด ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสารมากับรถ ตัวรถต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัย สำหรับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้มาใช้รับส่งนักเรียน ขบ. กำหนดให้ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และต้องขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้อง นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น (ไม่เกินวันปิดเทอมของแต่ละภาคการศึกษา) ภายในรถต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง กรณีเป็นรถสองแถวหากมีทางขึ้นลงอยู่ด้านท้ายต้องปรับปรุงตัวรถให้มีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตกหล่นจากรถ ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้ายเพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย ต้องมีป้ายสีส้มสะท้อนแสง มีข้อความ “รถโรงเรียน”ให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมติดไฟสัญญาณสีเหลืองไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ หากพบการฝ่าฝืนจะพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ใช้รถทันที และไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้น 1 ปีไปแล้ว

ในส่วนของผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน นอกจากนี้ รถรับส่งนักเรียนแต่ละคันต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ หากพบเห็นพนักงานขับรถโรงเรียนที่มีพฤติกรรมขับขี่หรือสภาพตัวรถไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็ก