มาแล้ว!! มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ กทม. บริการผู้ป่วยฉุกเฉินถึงจุดเกิดเหตุใน 5 นาที

Hotnewsoumoim - 2024-02-07T070429.382

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยาย หัวข้อ Strategic Planning and Management for EMS ในการอบรมหลักสูตร EMS Leadership and Management Training ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศกลุ่ม CLMV เข้าร่วม

ทั้งนี้สรุปการบรรยายของรองผู้ว่าฯ ทวิดา โดยรวมได้กล่าวถึงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต ซึ่งเป็นงานที่มีความท้าทายในการปฎิบัติงานในการให้บริการประชาชน สำหรับการดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือ ศูนย์เอราวัณ (Bangkok Emergency Medical Center : ERAWAN) ได้แบ่งพื้นที่ดูแลและให้บริการเป็น 11 โซน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลนอกสังกัด กลุ่มอาสาสมัคร มีแม่ข่ายรับผิดชอบแต่ละโซน ดังนี้ 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2.โรงพยาบาลกลาง 3.โรงพยาบาลตากสิน 4.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 5.โรงพยาบาลเลิดสิน 6.โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 7. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 8. โรงพยาบาลราชวิถี 9. โรงพยาบาลตำรวจ 10. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ 11. โรงพยาบาลสิรินธร

ในการให้บริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยกรณีเหตุฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เอราวัณ ได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยงานร่วมดูแลพื้นที่ 15 หน่วย ประกอบด้วย 1. ดอนเมือง 2. ตลิ่งชัน 3. ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (รามอินทรา) 4. สำนักงานเขตลาดพร้าว 5. สำนักงานเขตบางนา 6. สำนักงานเขตวังทองหลาง 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) 8.คลองสามวา 9.บางขุนเทียน 10.วัดวิมุตยาราม 11.ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน 12. สำนักงานเขตสะพานสูง 13. ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน 14. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 15. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีรถจักรยานยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (Motorlance) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการ ได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที จากข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. – ธ.ค. 66 มีผู้ป่วยที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยรถ Motorlance ประมาณ 120-150 รายต่อเดือน

 

แท็ก