คนผมบางเฮ ! มช. วิจัยข้าวพื้นเมืองเร่งผมงอกใหม่ 80%

คนผมบางเฮ ! มช. วิจัยข้าวพื้นเมืองเร่งผมงอกใหม่ 80%  สัมภาษณ์ : รศ.ดร.เภสัชกรหญิง วรินทร รักษ์ศิริวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 6 ก.พ.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก