“กลุ่มทำทาง” ยื่นหนังสือ “กมธ.สาธารณสุข” ขอให้เพิ่มสถานที่ทำแท้งทั่วประเทศ

Hotnewsoumoim - 2024-02-07T130937.404

 

“กลุ่มทำทาง” นำโดย น.ส.สุพีชา เบาทิพย์ ผู้ประสานงานกลุ่มทำทาง ยื่นหนังสือถึงนพ.ทศพร เสรีรักษ์ ในฐานะกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อขอให้ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มจำนวนสถานบริการทำแท้งปลอดภัย ที่รับงบประมาณสนับสนุนค่าบริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงประกาศรายชื่อสถานบริการทำแท้งปลอดภัย การให้ข้อมูลสิทธิสุขภาพในการได้รับการสนับสนุนค่าบริการทำแท้ง และข้อมูลเรื่องการทำแท้งที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อบังคับใช้กฎหมายทำแท้งฉบับแก้ไขใหม่ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

น.ส.สุพีชา กล่าวถึงกรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าทำแท้งต้องลดลงเพราะต้องการเพิ่มประชากร ตนขอเรียนว่าการทำแท้งไม่ได้สวนทางกับการเพิ่มประชากร ต้องเลือกว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมจะมีบุตร ถึงแม้ว่าเกิดน้อย แต่ต้องให้มีคุณภาพ ดีกว่าเกิดเยอะแล้วด้อยคุณภาพ

ด้านนพ.ทศพร กล่าวว่า กมธ.สาธารณสุข ให้ความสำคัญเรื่องนี้ แต่การทำแท้งต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ ดังนั้นทาง กมธ.ฯสาธารณสุข จะเชิญกระทรวงสาธารณสุข สปสช.และผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือกัน และจะเชิญกลุ่มที่ยื่นหนังสือมาประชุมร่วมกัน เพื่อส่งต่อเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข

 

แท็ก