กปภ. จัดอบรมช่างประปาฟรี เรียนจบซ่อมได้ทันที

Hotnewsoumoim - 2024-02-07T151540.740

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผสานความร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน ในหลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” เปิดอบรมฟรีพร้อมรับวุฒิบัตรรับรอง ลุยต่อเนื่องรุ่นที่ 2 จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

 

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน ในหลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเบื้องต้นด้านระบบประปา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดฝึกอบรมต่อเนื่องรุ่นที่ 2 จ.ชลบุรี โดยการฝึกอบรมแบบบรรยาย สาธิต พร้อมปฏิบัติจริง จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงของหน่วยงาน จัดอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน เป็นประชาชนที่ให้ความสนใจในพื้นที่ จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

นายวิทยา สามสุวรรณ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยเสริมความรู้เกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นด้านระบบประปา ตลอดจนสามารถนำทักษะความรู้ด้านวิชาชีพประปาไปใช้ต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัว โดยระยะต่อไปจะดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี หากประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารการรับสมัครและวันเวลาการจัดฝึกอบรมในแต่ละพื้นที่ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ หรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

แท็ก