วัดใจปมร้อน “ทักษิณ” …..18 ก.พ. พักโทษ – อายัดตัวคดี 112

วัดใจปมร้อน ทักษิณ …..18 ก.พ. พักโทษ – อายัดตัวคดี 112
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 7 ก.พ. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ ชุติภพ เหงากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก