กทม. ประกาศมาตรการป้องกันอันตราย ช่วงเทศกาลตรุษจีน67

wewy (1)

 

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน นิยมทำพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยการจุดเทียน ธูป การเผากระดาษเงินกระดาษทอง รวมถึงการจุดประทัดในบ้านเรือน หรือศาลเจ้า ซึ่งอาจทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงสภาพอากาศแห้งและแล้ง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน กรุงเทพมหานครได้ทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ตลอดจนขอความร่วมมือสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1.กรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดเฝ้าระวังอันตรายในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณจุดเสี่ยงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ล่อแหลมสูง สามารถเข้าระงับเหตุสาธารณภัยได้ทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ศาลเจ้า อาคารบ้านเรือน สถานที่จัดกิจกรรม เพื่อวางแผนออกแบบมาตรการจัดกิจกรรมอย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้คำแนะนำเรื่องการใช้งานและจำนวนถังดับเพลิงที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงกำหนดเส้นทางเข้าออกเพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่จัดงานและเส้นทางอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบจุดติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชนได้ในระบบแผนที่เสี่ยงภัยของกรุงเทพมหานคร (BKK Risk Map) หากเกิดเพลิงไหม้แจ้งสายด่วนศูนย์วิทยุพระราม โทร. 199 กรณีไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

2.ขอความร่วมมือศาสนสถานและประชาชนใช้ธูปเทียนไฟฟ้าแทนการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนงดหรือลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 หากจำเป็นต้องจุดขอให้ทำด้วยความระมัดระวัง โดยต้องมีภาชนะทนไฟรองรับ มีผู้ดูแลจนกว่าไฟจะดับสนิท และเผาในเตาเผาที่มีคุณภาพ หรือพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือควันฝุ่นจำนวนมาก รวมถึงการจุดประทัดต้องจุดในที่โล่งห่างจากเชื้อเพลิงและวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หากจุดประทัดไม่ติดอย่าพยายามจุดช้ำ เมื่อจุดประทัดแล้วควรถอยออกมาอยู่ในระยะปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมถึงไม่ปล่อยบุตรหลานจุดประทัดหรืออยู่ใกล้สถานที่จุดประทัดโดยไม่มีผู้ดูแล หากเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บแจ้งศูนย์เอราวัณ โทร. 1669

3.ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่ปิดทำการในช่วงเทศกาลต้องตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ อาทิ อุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และถังดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยขอให้ดูแลอาคารสถานที่ ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ และเดินสายดิน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยใกล้บ้านได้ตลอดเวลา

 

แท็ก