กัมพูชาบูรณะ “ปราสาทโต๊ปตะวันตก” หลังสร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 10

wewy (3)

สำนักข่าวซินหัว อ้างรายงานองค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา เผยว่าคณะนักโบราณคดีเริ่มบูรณะโครงสร้างแท่นที่เสียหายของปราสาทโต๊ปตะวันตกอายุหลายร้อยปี ในอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือหมู่ปราสาทนครวัดอันโด่งดังของกัมพูชา

ลัม โสเพียก ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบงานบูรณะ ระบุว่าปราสาทโต๊ปตะวันตกเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศให้กับพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคหลังเมืองพระนคร (post-Angkor era) โดยโครงสร้างแท่นดังกล่าวกว้าง 7.5 เมตร และยาว 17.5 เมตร

“เราจะรื้อโครงสร้างทั้งหมดออกเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับส่วนฐานและโครงสร้างด้านล่าง ก่อนประกอบแท่นกลับคืนสู่สภาพเดิม” โสเพียกกล่าว “งานบูรณะมีกำหนดแล้วเสร็จภายในสามเดือนข้างหน้า”

โสเพียกระบุว่างานบูรณะครั้งนี้ดำเนินการโดยนักโบราณคดีขององค์การฯ ภายใต้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาตินาราของญี่ปุ่น

ปราสาทโต๊ปตะวันตกสร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 10 สร้างขึ้นด้วยศิลาแลงและหินทราย โดยเป็นหอคอยขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตตะวันตกอันเงียบสงบของปราสาทนครธม ในอุทยานโบราณคดีอังกอร์

อนึ่ง อุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือหมู่ปราสาทนครวัด ขนาด 401 ตารางกิโลเมตร ถูกจัดเป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา โดยเป็นที่ตั้งของวัดโบราณ 91 แห่ง ซึ่งถูกก่อสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 9-13

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก