กรรมการและผู้จัดการไอแบงก์ ได้รับคำเชิญให้เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

กรรมการและผู้จัดการไอแบงก์ ได้รับคำเชิญให้เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน

 

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้รับคำเชิญให้เข้าพบ H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ ในการจัดทำความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน ซึ่งอิหร่านเป็นประเทศที่มีปริมาณธุรกรรมทางการเงิน ตามหลักศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับต้นของโลก พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนของประเทศอิหร่านกับนานาประเทศในปัจจุบัน

 

กรรมการและผู้จัดการ ไอแบงก์ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต ที่เล็งเห็นความสำคัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยธนาคารจะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และผลักดันความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างกัน อันจะส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศต่อไป และในโอกาสนี้ กรรมการและผู้จัดการ ได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูต ล่วงหน้าในโอกาสวันชาติ ที่จะมาถึงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ อีกด้วย

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก