จุดความร้อนของไทยพุ่งแซงเพื่อนบ้านและยังพบมากในป่าอนุรักษ์

Hotnewsoumoim - 2024-02-08T130722.135

กระทรวงอว. โดย GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) GISTDA เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศจำนวน 1,320 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์ 410 จุด ตามด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ 341 จุด พื้นที่เกษตร 241 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 162 จุด พื้นที่เขต สปก. 157 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 338 จุด

ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าพบจุดความร้อนทั้งสิ้น 1,059 จุด ตามด้วย ลาว 407 จุด กัมพูชา 351 จุด และเวียดนาม 215 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

 

แท็ก