ทิศทางการใช้เงินของคนจีน ช่วงตรุษจีน 2024

สัมภาษณ์ คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 8 ก.พ.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย วันดี วรรณเมธางกูร และ สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก