โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรม “ถวายกำลังใจ ทูลกระหม่อมอาจารย์” พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี

Hotnewsoumoim - 2024-02-12T072945.073

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรม “ถวายกำลังใจ ทูลกระหม่อมอาจารย์” พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี

“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กิจกรรม “ถวายกำลังใจ ทูลกระหม่อมอาจารย์” พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โดยมีกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ร่วมทำกิจกรรม ในวันนี้เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก”

โดยแหล่งข่าวระบุว่า การจัดกิจกรรมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นการให้กำลังใจต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายในห้องประชุม โดยจะมีข้าราชการ นักเรียนจปร. 1,600 นาย รวมถึงมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วม

พร้อมทั้งยอมรับว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีสาเหตุมาจากกรณี ขบวนของทูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ถูกนักกิจกรรมบีบแตรและพยายามชับรถแทรกขบวนในระหว่างเสด็จฯ พระราชดำเนินพระราชกรณียกิจในช่วงที่ผ่านมา

เรารักทูลกระหม่อมอาจารย์ ,เรารักกรมสมเด็จพระเทพ