ธ.ก.ส.เตรียมเปิด แพลตฟอร์ม ขายสินค้าเกษตรไทยทั่วโลก

Hotnewsoumoim - 2024-02-12T084821.862

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า กำลังให้ ธ.ก.ส.พัฒนาโครงการแพลตฟอร์ม ขายสินค้าเกษตรไทยไปทั่วโลก สร้างระบบการแบ่งผลกำไรอย่างยุติธรรม ระหว่างผู้ผลิตสินค้าต้นทาง กับพ่อค้าคนสุดท้ายที่อยู่ปลายทาง ซึ่งหากระบบนี้ประสบความสำเร็จเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าต้นทาง ก็จะไม่ขาดทุน เนื่องจากควบคุมการผลิตสินค้าได้ และ “กาแฟ” จะเป็นสินค้าเกษตรที่แรกที่นำเข้ามาทดลองค้าขายบนแพลตฟอร์ม

“แม้ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย แต่ผลกำไรที่ได้ส่วนใหญ่อยู่กับพ่อค้าคนกลาง ขณะที่บางครั้งเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรกลับขาดทุนจากการขายผลผลิต ” นายจุลพันธ์ กล่าว

 

แท็ก