เตือนภัย!! มิจฉาชีพอาละวาดไม่หยุด แอบอ้างชื่อ “กรมบัญชีกลาง” หลอกลวงผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังคงได้รับแจ้งจากผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้รับบำนาญว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหาและแจ้งให้ผู้รับบำนาญหรือทายาทผู้รับบำนาญดำเนินการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับบำนาญ การให้ติดต่อขอรับบำนาญหรือบำเหน็จดำรงชีพที่อ้างว่ายังค้างรับจากกรมบัญชีกลาง การแจ้งให้อัปเดตข้อมูลผ่านไลน์ การแจ้งให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นระบบ Digital Pension แอดไลน์เพิ่มเพื่อน สแกนใบหน้า และกดลิงก์ต่าง ๆ เป็นต้น แม้ว่ากรมบัญชีกลางได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง โทรศัพท์หลอกลวงผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง แต่เพราะมิจฉาชีพมีการปรับปรุงเทคนิคทำให้หลอกหลวงได้อย่างแยบยลมากกว่าเดิม โดยการหลอกลวงเหยื่อที่เฉพาะเจาะจง ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหยื่อ

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะได้รู้เท่าทันภัยรูปแบบใหม่ ๆ และที่สำคัญ อย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่มิจฉาชีพแจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางให้วางสาย และไม่ควรสนทนาต่อ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ

แท็ก