รัก แลก แจก แถม! วาเลนไทน์นี้ จดทะเบียน/จดแจ้งสมรสเท่าเทียม รับฟรี! Voucher ตรวจสุขภาพคู่รัก

Hotnewsoumoim - 2024-02-12T110519.174

เนื่องด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสและการจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ+
โดยปีนี้ กรุงเทมหานครได้ขยายการให้บริการรับจดแจ้งชีวิตคู่ LGBTQ+ ครบทั้ง 50 เขตแล้ว แม้ว่าการจดแจ้งนี้จะยังไม่มีผลทางกฎหมาย แต่การจดแจ้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมย์ของกรุงเทพมหานครอยู่ 2 ส่วนคือ แสดงถึงเจตนารมย์ของกรุงเทพมหานครที่พร้อมให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และแสดงถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครที่หากมีกฎหมายแม่พร้อมแล้วและมีการออกกฎหมายลูกมาอย่างชัดเจน กรุงเทพมหานครก็พร้อมในการดำเนินการตามทันที
นอกจากนี้ สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ย้ำว่าหากจดแจ้ง LGBTQ+ ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 67 แล้วนั้น สามารถนำใบจดแจ้งเข้ามาตรวจสุขภาพได้ฟรีที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทุกแห่งอีกด้วย
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่จะมารับบริการ จึงใคร่ขอความร่วมมือคุ่รักที่วางแผนจดทะเบียนสมรส และจดแจ้งคู่ชีวิตใจวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับบริการ

แท็ก