เมียนมา แหล่งปลูกฝิ่นรายใหญ่สุดของโลก

1702363207468-0x800

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ออกรายงานวันนี้ ระบุ เมียนมากลายเป็นแหล่งปลูกฝิ่นรายใหญ่สุดของโลก จากความไร้เสถียรภาพภายในประเทศ ทั้งด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และอัฟกานิสถานปลูกฝิ่นลดลงร้อยละ 95 หลังจากรัฐบาลตาลีบันประกาศห้ามเรื่องยาเสพติด เมื่อปี 2565

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก