ปมร้อน “ทะลุวัง – ศปปส.” ….ส่อบานปลาย ???

สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา นิด้า

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 12 ก.พ. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นงวดี ถนิมมาลย์ และ ไกรภพ อินทรกำแพง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก