“การบินไทย”งานเข้า! “สุริยะ”เอาจริง หากไม่ปรับปรุงคุณภาพบริการภาคพื้น

Hotnewsoumoim - 2024-02-13T060002.267

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการของผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น ผู้ประกอบการสายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายสุริยะ กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากนักธุรกิจ และหลายสายการบินว่าไม่ได้รับความสะดวก

โดยปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิ มีผู้ให้บริการภาคพื้น ได้แก่ การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส (BFS) ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้สมัยที่ตนเองเป็น รมว.คมนาคม ให้การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติได้สิทธิในการให้บริการภาคพื้นยาวนานกว่า 30 ปี

ทั้งนี้นายสุริยะ กล่าวว่า ได้เรียกผู้ประกอบการภาคพื้นเข้ามาหารือ ซึ่งปัญหาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คืออุปกรณ์ที่นำมาให้บริการไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย รวมทั้งปัญหาด้านบุคลากรมีการลาออกบ่อย และบุคลาการที่เข้ามาปฏิบัติงานแทนไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้ส่วนตัวต้องการให้สายการบินไปใช้ที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) แทน ในระหว่างที่มีการซ่อมแท็กซี่เวย์ แต่สายการบินส่วนใหญ่มีความกังวลว่า หากใช้งานที่อาคาร SAT-1 จะมีปัญหาเรื่องระบบขนส่งกระเป๋าจะรองรับไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของในระบบ โดยจะให้บริษัท หรือ บริษัทบริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (OSCA) ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาให้บริการในช่วงโควิด-19 ที่มีปัญหาเรื่องบุคลากรภาคพื้นขาดแคลน โดยให้ ทอท.หารือภายใน 2 สัปดาห์

ขณะที่ปัจจุบันการบินไทยเหลือสัญญาอีก 12 ปี และสัญญาระบุว่า สามารถยกเลิกสัญญาได้ หากการให้บริการไม่เป็นไปตามสัญญาโดยจะพิจารณาเดือนต่อเดือน หากการบินไทยไม่สามารถทำให้บริการดีขึ้นก็อาจจะพิจารณาเรื่องสัญญา

นายสุริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำให้ไปถึงเป้าหมายทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคนั้น จะต้องมีความพร้อมของสนามบิน ระบบจัดการสัมภาระ และกระบวนการให้บริการภาคพื้นต่างๆ ซึ่งการเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพของสนามบินในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสาร รวมถึงทำให้มีเที่ยวบินมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 

แท็ก