กทม. เสริมศักยภาพ “Soft Power”ภาคเอกชน พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

wewy

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงบทบาทของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุน Soft Power ของรัฐบาล หลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครไม่มี Soft Power เป็นของตัวเอง เรามีแต่ Hard Power เช่น กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ดังนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเตรียมระบบนิเวศในกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมที่จะทำให้ Soft Power ของภาคเอกชนได้แสดงพลังอย่างเต็มที่ กทม. ต้องเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องเพื่อรองรับการพัฒนา Soft Power เช่น งานสงกรานต์ปีนี้รัฐบาลจะมีการจัดงานใหญ่ กทม. ต้องเตรียมความปลอดภัย เพราะจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ดูเรื่องป้ายบอกทาง ห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อทำให้คนอยากมาเมืองไทยมากขึ้น และขณะนี้ได้เริ่มวางแผนการดำเนินงานในช่วงสงกรานต์แล้วว่า ถนนข้าวสารจะดำเนินการอย่างไรให้มีความปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม โดยได้เน้นย้ำผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลเรื่องนี้ให้เข้มข้น

 

 

แท็ก