ครม.เคาะ 12 เม.ย. เป็นวันหยุดสงกรานต์เพิ่ม รวมหยุดยาว 5 วันหวังกระตุ้นท่องเที่ยว

ja(37)

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีกหนึ่งวัน รวมเป็น 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 เมษายน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย และการท่องเที่ยวในประเทศ

 

แท็ก