ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ หลังเสร็จสิ้น การฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567 กลับหน่วยที่ตั้ง ในวันที่ 14 ก.พ.67 นี้

Hotnewsoumoim - 2024-02-13T132607.276

กองทัพบก โดย กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ หลังเสร็จสิ้น การฝึกปฏิบัติการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567 ในห้วงการฝึกเฉพาะหน้าที่ (TTP) กลับเข้าที่ตั้งหน่วยปกติ ในวันที่14 ก.พ. 67 ดังนี้
1. กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ( ม.พัน.2 รอ.)
2. กองพันทหารม้าที่ 30 รักษาพระองค์ (ม.พัน.30 รอ.)
3. กองทหารพลาธิการที่ 2 (กอง พธ.2)

ใช้เส้นทางการเคลื่อนย้าย เริ่มต้น จาก กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) จ.ชลบุรี – ถ.หมายเลข 3 – ถ.หมายเลข 34 – ถ.หมายเลข 33 – ถ.หมายเลข 320 – ม.พัน.2 รอ. พล.ร.2 รอ. จ.ปราจีนบุรี

นอกจากนี้ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) แจ้งการเคลื่อนย้ายกลับ หลังเสร็จสิ้นการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 2567 จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ป.1 พัน.11 รอ.) จ.ลพบุรี กลับที่ตั้งหน่วยปกติ ของกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 (ร้อย.ม.(ลว.)1) โดยใช้เส้นทางการเคลื่อนย้าย เริ่มต้น จาก ป.1 พัน.11 รอ. จ.ลพบุรี – อ.เมือง จ.ลพบุรี – ถ.พหลโยธิน – ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ. กทม. จึงขอแจ้งให้ทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก

 

แท็ก