“เศรษฐา” ขอ “ราชการ-รัฐวิสาหกิจ” สวมเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์

wewy (3)

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยรัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้น

นายเศรษฐา กล่าวว่า ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสามารถแต่งกายแทนชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป พร้อมทั้งประดับธงตราสัญลักษณ์บริเวณด้านหน้าของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งรัฐสภา หน่วยงานความมั่นคง รณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

แท็ก