โรคเอดส์ยังไม่แผ่ว แพทย์เตือนวัยรุ่นหยุดพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ช่วงวันวาเลนไทน์

Hotnewsoumoim - 2024-02-13T133625.542

 

นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง ผอ.ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เตือนวัยรุ่นในช่วงวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความยับยั้งชั่งใจและไม่ป้องกัน ให้ระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยสถิติผู้ป่วยโรคเอดส์ในไทย แม้จะลดลง แต่ตัวเลขจากกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละเกือบ 1 หมื่นราย โดยเกือบครึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 80 และการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันเกินกว่าร้อยละ 96

 

แท็ก