ญี่ปุ่นกำจัดสัตว์ปีก 14,000 ตัว หลังไข้หวัดนกระบาดระรอกที่ 9

champion

รัฐบาลจังหวัดคาโกชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ยืนยันว่ามีการกำจัดสัตว์ปีก 14,000 ตัว ที่ฟาร์มสัตว์ปีกในเมืองมินามิสึมะ เนื่องจากมีการระบาดของไข้หวัดนก โดยมีการกำจัดสัตว์ปีกในบริเวณแหล่งฟาร์มใกล้เคียง และฝังกลบสัตว์ปีกที่ถูกกำจัด รวมถึงฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนสัตว์
ทั้งนี้ รัฐบาลจังหวัดคาโกชิมะ ได้ออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายไก่และนกกระทา ภายในฟาร์ม 15 แห่ง จำนวนกว่า 363,000 ตัว ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3-10 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม
หลังได้รับการยืนยันว่าเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดนกระบาดครั้งที่ 9 ของญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ ทำให้ต้องกำจัดสัตว์ปีก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ ที่ผ่านมา ซึ่งปกติญี่ปุ่นมักพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี โดยฤดูการระบาดครั้งที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อเกิดโรครุนแรง 84 ครั้ง ใน 26 จาก 47 จังหวัดของประเทศ นำไปสู่การกำจัดสัตว์ปีก สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 17.71 ล้านตัว ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนไข่และราคาไข่เพิ่มขึ้น

แท็ก