นักวิจัย ม.นเรศวร คิดค้นผลิตภัณฑ์ PM drop น้ำยาลดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสำเร็จ

Hotnewsoumoim - 2024-02-13T135926.725

นักวิจัย ม.นเรศวร คิดค้นผลิตภัณฑ์ PM drop น้ำยาลดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสำเร็จ พร้อมยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว และเตรียมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานแถลงข่าว “สเปรย์ลดฝุ่น PM Drop” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าทีมวิจัย, ดร.พญ.อัญพัชญ์ อติพิมลพัชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมกันคิดค้นน้ำยา “PM drop” ซึ่งมีส่วนผสมที่เป็นสารมาจากธรรมชาติ โดยทดสอบกับชุดอุปกรณ์สำหรับการวัดประสิทธิผลของการลดฝุ่น PM ที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน ประกอบด้วย เครื่องก่อฝุ่น สำหรับใช้ที่สร้างฝุ่น เครื่องวัดฝุ่นสำหรับใช้ในการวัดประสิทธิผลของน้ำยา ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยมีทำการทดสอบภายในอาคาร นอกอาคาร และพื้นที่โล่งกว้าง พบว่าน้ำยา PM drop สามารถลดฝุ่น PM ให้อยู่ได้ในระดับที่ปลอดภัย ต่อการฉีดพ่น 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้ 2-3 ชั่วโมง กรณีเป็นที่โล่ง แต่หากเป็นห้องปิดสามารถอยู่ได้ทั้งวัน ส่วนกลิ่นของน้ำยาลดฝุ่นจะสะอาด กลิ่นคล้ายมะพร้าว เพราะมีส่วนผสมของพืชตระกูลปาล์ม เป็นสารที่มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
สำหรับผลิตภัณฑ์ “PM drop” สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับขนาดและ ลักษณะของพื้นที่ สำหรับการฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ได้แก่ Foggy เครื่องพ่น ULC ชุดพ่นหมอก โดรนสำหรับพ่นละลอง โดย Foggy และเครื่องพ่น ULC เหมาะสำหรับใช้ลดฝุ่นภายในอาคาร ชุดพ่นหมอกเหมาะสำหรับใช้เป็นม่านกันฝุ่นในอาคาร และโดรน ใช้ในการพ่นละอองสำหรับการสันทนาการหรือกิจกรรมภายนอก ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับหัวพ่นหมอกได้
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ “PM drop” น้ำยาลดฝุ่น PM ในอากาศ ได้ยื่นขอรับรองสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แท็ก