กัมพูชาโกยรายได้ท่องเที่ยว1.09 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 140 % อยู่นานเฉลี่ย 7.6 วัน/คน

1Top (1)

กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ทำรายได้ในปี 2023 ราว 1.09 แสนล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 115% จาก 1.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.05 หมื่นล้านบาท) ในปี 2022 ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2023 รวม 5.45 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 140 % จาก 2.27 ล้านคนในปี 2022 และนักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในกัมพูชาเฉลี่ย 7.6 วัน
ทั้งนี้ มีการเปิดตัวปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกัมพูชา-จีน 2024 เมื่อเดือนมกราคม เป็นกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยจีนเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสามของกัมพูชาในปี 2023 จากนั้นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในปีก่อน 547,798 คน เพิ่มขึ้น 412 % จากเพียง 106,875 คนในปี 2022
การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักค้ำจุนเศรษฐกิจกัมพูชา ซึ่งมีแหล่งมรดกโลก 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือนครวัด แหล่งโบราณคดีสมบูรณ์ไพรคุก ปราสาทพระวิหาร และหมู่ปราสาทเกาะแกร์ รวมถึงมีแนวชายหาดยาวราว 450 กิโลเมตร พาดผ่านสี่จังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ สีหนุวิลล์ กัมปอต แกบ และเกาะกง

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก