ดีเดย์เลือกตั้ง “อินโดนีเซีย”ทำนายอนาคตการบริหารผู้นำคนใหม่

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Executive Director of the ASEAN Foundation

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 14ก.พ.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุชาติ ชวางกูร และ วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก