จับตาปลดล็อกขยายเวลาขายแอลกอฮอล์…ปลุกค้านทั่วประเทศ !!!

สัมภาษณ์ คุณชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.)

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 14 ก.พ. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก