UOB LIVE” ร่อนหนังสือขอโทษ เหตุเสียงรบกวนคอนเสิร์ต “เอ็ด ชีแรน”

wewy (1)

“ศุภลักษณ์ อัมพุช” ประธานคณะกรรมการบริหาร UOB LIVE ออกหนังสือ ขออภัยผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตEdSheeran หลังมีเสียงรบกวนจากพื้นที่VIP เนื้อหาระบุ ว่า ในนามของคณะผู้บริหาร UOB LIVE ดิฉันใคร่ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้ร่วมชมคอนเสิร์ต ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ UOB LIVE เนื่องจากมีเสียงรบกวนที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ห้องรับรองของแขกที่มาร่วมงาน ทำให้เป็นการรบกวนต่อผู้ร่วมชมคอนเสิร์ต

ดิฉันและคณะผู้บริหาร UOB LIVE ขอน้อมรับความผิดพลาด ข้อบกพร่อง และคำแนะนำที่มีประโยชน์ โดยจะนำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อมิให้มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก คณะผู้บริหาร UOB LIVE มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนา UOB LIVE ให้เป็น Concert Hall และ Multipurposed Hall ที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

ดิฉัน ในนามของคณะผู้บริหาร UOB LIVE ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อการสนับสนุนและข้อแนะนำ รวมถึงการติชมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

 

แท็ก